Om oss

OM ERIKSLUND 3

VÅR HISTORIA

 

Erikslundsområdet, som ligger fyra kilometer nordväst om Täby centrum, bebyggdes i början av 1970-talet av Platzer Bygg AB. Sammanlagt uppfördes 324 småhus I fem kvarter. varav 64 hus ligger i vårt kvarter som var färdigt för inflyttning 1972. Husen förmedlades huvudsakligen av Täby kommun.


Tanken bakom bebyggelsen var ”förtätad låghusstad med utrymme för såväl enskildhet som samhörighet”, enligt det ursprungliga prospektet. Bostäder i marknivå i kombination med intima gränder och torg skulle ge en mänskligare miljö, kunde man också läsa.


För det privata umgänget finns insynsskyddade tvåplansbostäder med egen uteplats. Och för den gemensamma samvaron finns gränder, lekparker samt kvartersgård med pool. Biltrafiken, med parkeringsplatser och garage, är skild från gångtrafiken.


Den samfällda egendomen förvaltas kvartersvis av en styrelse, som väljs årsvis av de boende. Den gemensamma verksamheten betalas via medlemsavgifter och varje kvarter omsätter ett par hundra tusen kronor. Pengarna används till bland annat el och underhåll för kvartersgård, pool, parkering och garage. I vissa fall samverkar de fem kvarteren vid upphandling av vissa tjänster, som exempelvis snöröjning.


Under två arbetsdagar varje år utförs vår- respektive höststädning. Alla boende hjälps då åt att städa, laga och fixa den gemensamma egendomen. Löpande under året sköter de boende gräsklippning och poolskötsel.


Samfälligheten tillhandahåller kabelteve med basutbud till samtliga hushåll. Den lokala kabelteveoperatören, Transit, kan dessutom förse de boende med fler tevekanaler samt internetanslutning via kabeln.


Anders WalleriusVISION - ERIKSLUND 3

Erikslund 3 skall vara ett boende som präglas av trivsel, gemenskap och livskvalitet. Det får vi genom att värna om såväl det privata som det gemensamma, där pool, kvartersgård och bilfria lekplatser utgör hjärtat i vårt område.


  • Våra värderingar:
  • Våra gemensamma ägodelar skall hålla hög klass och underhållas kontinuerligt 
  • Alla förväntas bidra genom egna insatser och deltagande
  • Vi värnar om varandra och våra gemensamma ägodelar
  • Vi tar ansvar för oss själva och visar hänsyn till varandra
  • Vi respekterar samfällighetens regler och de beslut som fattas

 

Orienteringstavla för området finns på anslagstavlorna. Här kan du ladda ner ett eget exemplar:

Ny version 21-12-05

Powered by cbccom

Erikslundsvägen 70

© 2020