©   Foto: Uffe Bengtsson/cbccom

Protokoll


Under omarbetning 2019-06-10

Styrelseprotokoll
År 2019

År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

Nr 1

Nr 1

Nr 2

Nr 2

Nr 3

Nr 3

Nr 4

Nr 4

Nr 4

Nr 5

Nr 5

Nr 5

Nr 6

Nr 6

Nr 6
År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

2012-01-19

2013-01-16

2012-02-07

2013-02-19

2014-04-03

2012-04-03

2013-04-15

2014-05-07

2012-05-08

2013-05-28

Nr 5 2011-09-22

2012-06-07

2013-09-09

Nr 6 2011-10-27

2012-08-16

2013-10-08


2012-09-13

2013-11-18


2012-10-22

2013-12-09


2012-12-05


2014-12-04

Kallelser och Protokoll från Årsstämmor och extrastämmor

År 2015 tom 2019

2015-03-26 Kallelse och handlingar till Årsstämma 2015

2015-03-26 Protokoll från Årsstämma 2015

Kallelse och handlingar till Höststämma 2015

Protokoll

Kallelse och handlingar till Årsstämma 2016

Protokoll

Kallelse och handlingar till Höststämma 2016

Protokoll

Kallelse och handlingar till Årsstämma 2017

Protokoll

Kallelse och handlingar till Höststämma 2017

Protokoll

2019-11-28 Kallelse och handlingar till Höststämma 2019

2019-11-28 Protokoll från Höststämma 2019

År 2010 tom 2014

2011-03-23 Protokoll från Årsstämma 2011

2012-03-21 Kallelse och handlingar till Årsstämma 2012

2012-03-21 Protokoll från Årsstämma 2012

2013-03-21 Kallelse och handlingar till Årsstämma 2013

2013-03-21 Boendeinfo_atillO

2013-03-23 Protokoll från Årsstämma 2013

2013-11-28 Kallelse och handlingar till Höststämma 2013

2013-11-28 Protokoll från Höststämma 2013

2014-11-26 Kallelse och handlingar till Höststämma 2014

2014-11-26 Protokoll från Höststämma 2014Erikslund 3 © 2019 • Powered by Cbccom