Elbilar

DETTA GÄLLER FÖR ELBILAR

§10. A-Ö i Erikslund 3

För närvarande är det förbjudet att ladda elfordon inom samfälligheten. Det är inte tillåtet att ladda eldrivna fordon i garagen, eller att ansluta bilarnas laddkablar till andra av samfällighetens eluttag.


Det är inte heller tillåtet att ladda elbilar intill husen i gränderna.


Styrelsen informerar

Elbilar får INTE laddas i våra garage.
Styrelsen påminner om att elbilar inte får laddas i våra garage.
Dels innebär det en brandfara. Främst väggkontakterna tål inte strömmen, och kan börja brinna.


Det finns flera exempel på bränder som har uppstått pga detta.
Sen är det ren stöld av samfällighetens elström att ladda sin egen bil i garaget.


Elsäkerhetsverket

Varför inte ladda ur ett vanligt eluttag?

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga
vägg- och motorvärmaruttag.


 • Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i
  fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i
  sin tur kan leda till brand. Låt därför ett elinstallationsföretag
  kontrollera elinstallationen.

 • Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte
  gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög
  belastning under lång tid - begränsa därför alltid laddningen
  till 8-10A och häng upp kontrollboxen i en krok.

 • Förlängningssladd ska inte användas då det fnns risk attsäkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom
  kontrollbox eller förlängningssladd på marken kan dessa
  lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och
  laddkabeln.

Elbilsgruppen

Vi har tillsatt en elbilsgrupp, som arbetar med frågan att installera laddmöjlighet för elbilar. 

..