Protokoll arkiv

PROTOKOLL ARKIV

Protokollen är lösenordsskyddade.


Medlemmar i samfälligheten Erikslund 3 får lösenord genom styrelsen.

Kallelser och Protokoll från Årsstämmor och extrastämmor

Protokoll från Budgetmöte

År 2020 tom 2024

År 2022 -

År 2015 tom 2020

2015-03-26 Kallelse och handlingar till Årsstämma 2015

Kallelse och handlingar till Höststämma 2017

2015-03-26 Protokoll från Årsstämma 2015

Protokoll

Kallelse och handlingar till Höststämma 2015

Protokoll

Kallelse och handlingar till Årsstämma 2016

Protokoll

Kallelse och handlingar till Höststämma 2016

Protokoll

Kallelse och handlingar till Årsstämma 2017

Protokoll År 2010 tom 2014

2011-03-23 Protokoll från Årsstämma 2011

2013-11-28 Kallelse och handlingar till Höststämma 2013

2012-03-21 Kallelse och handlingar till Årsstämma 2012

2013-11-28 Protokoll från Höststämma 2013

2012-03-21 Protokoll från Årsstämma 2012

2014-03-27 Kallelse och handlingar till Årsstämma 2014

2013-03-21 Kallelse och handlingar till Årsstämma 2013

2013-03-21 Boendeinfo_atillO

2014-11-26 Kallelse och handlingar till Höststämma 2014

2013-03-23 Protokoll från Årsstämma 2013

2014-11-26 Protokoll från Höststämma 2014