Mäklare/Info

Hej,

Detta är en information till dig som funderar på att köpa ett hus i

Samfälligheten Erikslund 3.


Vi tror att det är viktigt att i ett tidigt skede erhålla information om vad ett boende i Erikslund
innebär. Därför vill vi bidra med information till dig så att du kan fatta ett väl underbyggt och bra beslut kring ditt kommande boende.


Vi som bor här idag trivs mycket bra. Det är både praktiskt och trevligt att bo här i Erikslund. Läget ärbra och det är nära till det mesta. Husen som byggdes i början av 70-talet är mycket väl genomtänkta och praktiska med en prisbelönt design och grundidé om den optimala balansen mellan det privata och det gemensamma. Husen har därför byggts nära varandra i par, men utan insyn från grannar. Samtidigt finns det flera gemensamhetsytor, t ex pool, parker och kvartersgård. Den här speciella karaktären på husen ställer naturligtvis krav på att alla tar ansvar för sig själva och för det gemensamma samt visar hänsyn till varandra.
De flesta av oss har gjort ett mycket medvetet val att bo i denna form som kallas samfällighet.


Om du inte vet vad en samfällighet är finns det mycket att hämta på internet om det. I korthet betyder det att vi gemensamt äger och tar ansvar för ett antal saker och uppgifter.
Samfälligheten äger bland annat poolen och kvartersgården, garage, gemensam mark, verktyg och maskiner, kablar och lekplatser med lekställningar. Varje hushåll betalar en samfällighetsavgift och hjälper till med underhållet. En del tjänster köps in, men det mesta gör vi själva.


Detta innebär att varje hushåll som bor här bland annat ansvarar för:

  • - Att sköta gräsklippning tre veckor om året
  • - Delta vid 2 städdagar, en på våren, en på hösten
  • - Att betala alla avgifter i tid och enligt anvisnin
  • - Att delta i arbetsgrupper för olika insatser vid behov (t ex målning, lagning, städning )
  • - Att följa regler och anvisningar, exempelvis kring sophämtning och snöskottning


Det mesta av detta görs tillsammans under trevliga former. Vi har mycket bra uppslutning till våra städdagar och uppgifter som görs enskilt utförs väl. Så, om du trivs med gemenskap och ser det goda i att samäga och samarbeta, då kommer du att trivas hos oss.


Vi hoppas att detta har gett dig en tydligare bild av vad ett boende i Erikslund 3 innebär och så att du nu kan fatta ett aktivt och bra beslut om ditt och din familjs boende. Om du känner att det som beskrivits ovan kommer att passa dig, hoppas vi att du och din familj kommer att trivas i Erikslund.


Välkommen!
Styrelsen Erikslund 3

Samfälligheten Erikslund 3

ligger i Täby kommun, en dryg mil norr om Stockholm.


Samfälligheten omfattar 64 hushål med gatuadresserna Erikslundsvägen 2 till 130.
I området, nära Bergtorpsvägen och Nya Täbyvägen, finns ytterligare fyra liknande
samfälligheter.


Området är byggt 1972 av Platzer; och består av tvåplans parhus med en bostadsyta på ursprungligen 128 kvadratmeter.. Samfälligheten är uppdelads i fyra husgrupper>, som var och ett har en egen lekpark.
Samfälligheten äger en gemensam boendeparkering med P-platser och varmgarage. Vidare finns en kvartersgård  (Erikslundsvägen 70) med tillhörande bastu och 5x10 meters pool. Såväl kvartersgård som bastu och pool får utnyttjas kostnadsfritt av de boende. Samtliga fastigheter är anslutna till fiberTV, som för tillfället fylls med tevekanaler från Telia. 


Samfällighetens tillgångar förvaltas av en styrelse om fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter, som väljs på årsstämman i mars varje år.

Vid två tillfällen om året återkommer städdagarna.

Klippningen av samfällighetens gemensamma gräsytor sköts av medlemmarna enligt ett
rullande schema. Gräsytorna är uppdelade i fyra områden som sköts av de boende i
respektive husgrupp: