Poolen

POOLEN

Regler


  • Bad endast tilåtet 8:00-21:00 om stege är nerfälld och överdrag borttaget. Poolen kemas efter 21:00.
  • Duscha alltid före bad
  • Alla bad sker på egen risk
  • Man får inte hoppa i poolen från bänkar, stege o.d.
  • Gå inte in blöt i kvartersgården
  • Tänk på att inte störa de som bor vid poolen (ljudvolym etc.)
  • Barn under 12 år och ej simkunniga barn får inte vistas vid poolen utan vuxens tillsyn
  • Ta med eventuellt skräp hem
  • Ingen musik vid poolen
  • Rapportera eventuella fel eller problem till poolgruppen@erikslund3.se eller kontakta styrelsen om brådskandePOOLEN ÄR STÄNGD