Förtroendevalda

STYRELSEN

Ordförande


Ledamöter

Suppleanter

RevisorerSuppleant

Mats Lind (112)


Marina Hensman (kassör) (16)

Anders Pettersson (20)

Micael Aspengren (40)

Anders Westman (14)


Emma Runström  (4)

Erika Nygren (38)

Lena Wallén (94)Lars-Olof Holm (6)
Thomas Malmsten (106)


Cecilia Ekroth (102)

NÄSTA STYRELSEMÖTE

26 April 2022

VALBEREDNING


Magnus Knis (78)

Tobias Gustavsson (12)

Susanna Burge (122)

KONTAKTA STYRELSEN