Förtroendevalda

STYRELSEN

Ordförande


Ledamöter

Suppleanter

RevisorerSuppleant

Mats Lind (112)


Marina Hensman (kassör) (16)

Anders Pettersson (20)

Anders Wallerius (130)

Micael Aspengren (40)


Ulf Bengtsson (webmaster) (126)

Andreas Löfgren (116)

Rickard Sjöberg (grannsamverkan) (120)Lars-Olof Holm (6)
Sofie Larsson (30)


Cecilia Ekroth (102)

NÄSTA STYRELSEMÖTE

27 augusti 2020

VALBEREDNING


Valberedningen utses på höstmötet

KONTAKTA STYRELSEN