Poolgruppen

POOLGRUPPEN

Sammankallande

Martin Laurén (32)


Patrik Ehrenpreis (66)

Tobias Gustafsson (12)

Johan Gustafsson (84)

Jim Lindfors (54)

Peter Nordlund (80)

Richard Sambor (58)

Dick Schavon (72)

Håkan Sjöberg (68)

Peng Wang (86)

Andreas Wiman(90)

Ahmed Al-Khalili (28)

VÄNLIGEN RAPPORTERA FEL ELLER ANDRA SAKER TILL POOLGRUPPEN@ERIKSLUND3.SE