Poolgruppen

POOLGRUPPEN

Sammankallande

Patrik Ehrenpreis (66)


Tobias Gustafsson (12)

Johan Gustafsson (84)

Martin Lauren (32)

Jim Lindfors (54)

Peter Nordlund (80)

Richard Sambor (58)

Dick Schavon (72)

Håkan Sjöberg (68)

Peng Wang (86)

Andreas Wiman(90)

Ahmed Al-Khalili (28)

POOLEN HAR ÖPPNAT

Dessa regler tills vidare:

  • Max 10 badande gäster samtidigt. 
  • Tvätta händerna med tvål i duschen före och efter bad
  • Håll minst två meters avstånd till andra när du är uppe ur vattnet.