Kvartersgården

KVARTERSGÅRDEN

Föreståndare


Vice föreståndare

Inger Töpel


Noosha Amiralaei

Bokningsbegäran görs genom mail till kvartersgard@erikslund3.se.

Ange namn och husnummer, samt datum/tid när du vill boka samlingslokalen och köket.

Bastu och pool ingår aldrig i bokningen.

Bokningen gäller när du fått bekräftelse från kvartersgårdsföreståndaren.

Nycklar till samlingslokal/kök kvitteras ut hos kvartersgårdsföreståndaren  i samband med uthyrningen, och återlämnas dagen efteråt.