TV och bredband

TV OCH BREDBAND

TV och bredband tillhandahålls genom en kollektiv lösning för hela området. Avtal är tecknat med Telia


Enligt föreningens stadgar ingår TV för alla. Den nya tekniken, IP-TV, innebär att TV och bredband numera är integrerat och TV-signalen levereras via bredbandet.


Den utrustning du fått skall återlämnas till samfälligheten vid avflyttning. 


Om installationen och utrustningen, läs mer här

KOPPLA TV OCH BOX TILL

SAMMA FJÄRRKONTROLL


 1. Inställningarna görs med TV-boxens fjärrkontroll genom att välja den lila "Meny"-knappen.
 2. Gå till rubriken "Inställningar" med höger piltangent. Tryck OK
 3. Gå till rubriken "Styr din TV. Tryck OK
 4. Välj På/Av
 5. Följ instuktionen


VÅRA KANALER


Vi har Telia Lagom som standardprogramutbud.

Vilka program som ingår kan du läsa om här.


TELIA BREDBANDSTELEFONI

Telia informerar att tjänsten "Bredbandstelefoni" upphör den 1 sept. 2023. Kommer att ersättas av "Hemtelefoni via mobilnätet". Användare av "Bredbandstelefoni" kommer att kontaktas av Telia innan bytet

FEL

Om det blir fel på överföringen uppmanar Telia att alla anmäler till dem om felet. På så sätt får problemet en högre prioritering och avhjälps snabbare.

OMSTART KAN HJÄLPA

STARTA OM ALL UTRUSTNING I RÄTT ORDNING

 1. Börja med att stänga av all utrustning (mediaomvandlaren, trådlösa sändare och tv-box)
 2. Starta först upp medieomvandlaren, avvakta 1 minut så den hinner starta helt.

   

 3. Starta sedan den trådlösa enheten (enheterna).
  Invänta att de två lamporna blir gröna och lyser med fast sken (den översta kan blinka tillfälligt, normalt).

  Sist ska du starta tv-boxen.


  Har du 2 TV-apparater upprepar du steg 3 för den andra trådlösa enheten (AirTie)..


UPPDATERING AV PROGRAMVARA

TV-BOXEN UPPDATERAS

 1. Gör ingenting. Allt sker automatiskt.
 2. På TV:n visas informationsrutor under uppdateringen.
 3. Boxen startas om
 4. Bilden kommer tillbaka på TV:n

  Rör inga inställningar på fjärrkontrollen och slå inte av TV-boxen.